ฟาร์มแกะเขาใหญ่ ฟาร์มแกะ กิจกรรมเขาใหญ่ ฟาร์มเห็ดเขาใหญ่ ที่เที่ยวแนะนำเขาใหญ่ แนะนำที่เที่ยวเขาใหญ่ ที่พักเขาใหญ่มีกิจกรรม
 

ฟาร์มแกะเขาใหญ่ ฟาร์มแกะ กิจกรรมเขาใหญ่ ฟาร์มเห็ดเขาใหญ่ ที่เที่ยวแนะนำเขาใหญ่ แนะนำที่เที่ยวเขาใหญ่ ที่พักเขาใหญ่มีกิจกรรม

       

แนะนำ ที่ เที่ยวเขาใหญ่ ปากช่อง ที่เที่ยว ท่องเที่ยว กิจกรรมเขาใหญ่
ฟาร์มทัวร์ เที่ยวเล่น เชิงเกษตร KHAOYAI FARM VILLAGE ศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตร
เขาใหญ่ ปากช่อง พร้อมวิทยาการนำชม กับกิจกรรมมากมาย กิจกรรมเขาใหญ่
กิจกรรมสำหรับครอบครัว กิจกรรมสำหรับเด็ก เยาวชน องค์กร
ที่นี่ที่เดียว เขาใหญ่ ฟาร์ม วิลเลจ ที่เที่ยวเขาใหญ่ แนะนำ เปิดใหม่!!

 

ฟาร์มแกะเขาใหญ่ ฟาร์มแกะ กิจกรรมเขาใหญ่ ฟาร์มเห็ดเขาใหญ่ ที่เที่ยวแนะนำเขาใหญ่ แนะนำที่เที่ยวเขาใหญ่ ที่พักเขาใหญ่มีกิจกรรม

       

แนะนำ ที่ เที่ยวเขาใหญ่ ปากช่อง ที่เที่ยว ท่องเที่ยว กิจกรรมเขาใหญ่ ฟาร์มทัวร์
เที่ยวเล่น เชิงเกษตร ทัวร์ศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตร เขาใหญ่ ปากช่อง
พร้อมวิทยาการนำชม ฟาร์มเห็ด Green House ผักปลอดสารพิษ อุโมงค์ไส้เดือน
เศษอาหาร ที่เหลือ มาเลี้ยงไส้เดือน ได้ปุ๋ยทีอุดมด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อพืช
มากมาย โครงการ 1 ไร่ 1แสน เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา โครงการพอเพียง
ในเขาใหญ่ ฟาร์ม วิลเลจ ที่เที่ยวเขาใหญ่ แนะนำ แห่งใหม่!!


 
  กิจกรรมสำหรับเด็ก พาลูกเที่ยว กิจกรรมเขาใหญ่ ที่เที่ยวสำหรับครอบครัว khaoyaifarmvillage เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ        
เขาใหญ่ ฟาร์ม วิลเลจ KHAOYAI FARM VILLAGE ที่เที่ยวเปิดใหม่ของเขาใหญ่
แนะนำกิจกรรมที่ห้ามพลาด กับฟาร์มเห็ดระดับมาตรฐานของเรา
กับเห็ดหลากหลายสายพันธุ์ ดูแลด้วยผู้เชียวชาญ ระดับมาตรฐาน อาท
ิ เห็ดนางรม เห็ดภูฐาน เห็ดเป่าฮื้อ เห็ดถั่งเช่า ฯลฯ มาเก็บเห็ดสดๆ กันนะคะ
 
 
         
อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ของเขาใหญ่ ฟาร์ม วิลเลจ KHAOYAI FARM VILLAGE
ทดลองทำก้อนเชื้อเห็ด พร้อมวิทยากรบรรยาย ทุกขั้นตอน
สนุกสนาน และได้ความรู้ แนะนำเป็นทั้งกิจกรรมสำหรับครอบครัว
กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา
สนุกและได้ความรู้ ห้ามพลาดนะคะ
 
 

       
สนุกคิด สนุกทำ กับ ฐานนักประดิษฐ์น้อย ที่ KHAOYAI FARM VILLAGE
เวิร์คช๊อปความรู้ สนุกกับกิจกรรม ทำเทียนแฟนซี เทียนสมุนไพร
หลากหลายรูปแบบ และกิจกรรมทำสบู่ และแชมพู สมุนไพร จาก
ธรรมชาติแท้ๆ สนุกและได้ความรู้ นำไปเป็นของฝากของที่ระลึก
จากทริปท่องเที่ยว เขาใหญ่ ครั้งนี้

 

       

ชมสวนดอกไม้ อาทิ ทุ่งทานตะวัน บานช่วงเดือนพฤศจิกายน
ทุ่งคอสมอส ช่วงธันวาคม และเก็บผลไม้สดๆ จากไร่
อาทิ มัลเบอร์รี่ มะขามหวาน เชอร์รี่ ฯลฯ
ที่นี่ที่เดียว KHAOYAI FARM VILLAGE


ฟาร์มแกะเขาใหญ่ ฟาร์มแกะ กิจกรรมเขาใหญ่ ฟาร์มเห็ดเขาใหญ่ ที่เที่ยวแนะนำเขาใหญ่ แนะนำที่เที่ยวเขาใหญ่ ที่พักเขาใหญ่มีกิจกรรม

ฟาร์มแกะเขาใหญ่ ฟาร์มแกะ กิจกรรมเขาใหญ่ ฟาร์มเห็ดเขาใหญ่ ที่เที่ยวแนะนำเขาใหญ่ แนะนำที่เที่ยวเขาใหญ่ ที่พักเขาใหญ่มีกิจกรรม        
บ้านไส้เดือน จากเศษอาหาร มาเป็นปุ๋ยคุณภาพ ที่เต็มเปี่ยม
ไปด้วยธาตุอาหาร มาเรียนรู้ กิจกรรมดีๆ สำหรับครอบครัว เยาวชน
เด็ก องค์กร ได้ความรู้ และสนุกสนาน พร้อมวิทยากรบรรยาย
ทุก สถานี ศูนย์เรียนรู้ เที่ยวเล่น เชิง เกษตร
ที่นี่ เขาใหญ่ ฟาร์ม วิลเลจ ที่เที่ยว แนะนำ กิจกรรมเขาใหญ่
บ้านไส้เดือนเศษอาหารนำมาเป็นอาหารของไส้เดือนดิน
 

ฟาร์มแกะเขาใหญ่ ฟาร์มแกะ กิจกรรมเขาใหญ่ ฟาร์มเห็ดเขาใหญ่ ที่เที่ยวแนะนำเขาใหญ่ แนะนำที่เที่ยวเขาใหญ่ ที่พักเขาใหญ่มีกิจกรรม

       

ศูนย์เรียนรู้ กิจกรรม สีเขียว ร่วมกันรักษ์โลก อาทิ การทำน้ำหมัก EM
การทำน้ำส้มควันไม้ เผาถ่าน จากเศษกิ่งไม้ ธนาคารขยะ
และโครงการ CSR พบกันที่ KHAOYAI FARM VILLAGE
กิจกรรมสำหรับ ครอบครัว เด็ก เยาวชน องค์กร
กิจกรรมดีๆ มากมาย ที่นี่ เขาใหญ่ ฟาร์มวิลเลจ

ฟาร์มแกะเขาใหญ่ ฟาร์มแกะ กิจกรรมเขาใหญ่ ฟาร์มเห็ดเขาใหญ่ ที่เที่ยวแนะนำเขาใหญ่ แนะนำที่เที่ยวเขาใหญ่ ที่พักเขาใหญ่มีกิจกรรม
 

กิจกรรมสำหรับเด็ก พาลูกเที่ยว กิจกรรมเขาใหญ่ ที่เที่ยวสำหรับครอบครัว khaoyaifarmvillage เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ

       

สนุกกับฐานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พร้อมวิทยกรบรรยาย และทดลองปฏิบัติจริง
กับห้อง LAB มาตรฐาน ได้ความรู้และสนุกสนานไปพร้อมกัน
ที่นี่ที่เดียว กิจกรรมสำหรับ ครอบครัว กิจกรรมเด็ก กิจกรรมเขาใหญ่
เสริมสร้างความรู้มากมาย ห้ามพลาดนะคะ

ฟาร์มแกะเขาใหญ่ ฟาร์มแกะ กิจกรรมเขาใหญ่ ฟาร์มเห็ดเขาใหญ่ ที่เที่ยวแนะนำเขาใหญ่ แนะนำที่เที่ยวเขาใหญ่ ที่พักเขาใหญ่มีกิจกรรม
ฟาร์มแกะเขาใหญ่ ฟาร์มแกะ กิจกรรมเขาใหญ่ ฟาร์มเห็ดเขาใหญ่ ที่เที่ยวแนะนำเขาใหญ่ แนะนำที่เที่ยวเขาใหญ่ รีสอร์ทเขาใหญ่มีกิจกรรม
 
  ฟาร์มแกะเขาใหญ่ ฟาร์มแกะ กิจกรรมเขาใหญ่ ฟาร์มเห็ดเขาใหญ่ ที่เที่ยวแนะนำเขาใหญ่ แนะนำที่เที่ยวเขาใหญ่ รีสอร์ทเขาใหญ่มีกิจกรรม   ฟาร์มแกะเขาใหญ่ ฟาร์มแกะ กิจกรรมเขาใหญ่ ฟาร์มเห็ดเขาใหญ่ ที่เที่ยวแนะนำเขาใหญ่ แนะนำที่เที่ยวเขาใหญ่ รีสอร์ทเขาใหญ่มีกิจกรรม   ฟาร์มแกะเขาใหญ่ ฟาร์มแกะ กิจกรรมเขาใหญ่ ฟาร์มเห็ดเขาใหญ่ ที่เที่ยวแนะนำเขาใหญ่ แนะนำที่เที่ยวเขาใหญ่ รีสอร์ทเขาใหญ่มีกิจกรรม
 
ฟาร์มแกะเขาใหญ่ ฟาร์มแกะ กิจกรรมเขาใหญ่ ฟาร์มเห็ดเขาใหญ่ ที่เที่ยวแนะนำเขาใหญ่ แนะนำที่เที่ยวเขาใหญ่ รีสอร์ทเขาใหญ่มีกิจกรรม

 

 

 

ฟาร์มแกะเขาใหญ่ ฟาร์มแกะ กิจกรรมเขาใหญ่ ฟาร์มเห็ดเขาใหญ่ ที่เที่ยวแนะนำเขาใหญ่ แนะนำที่เที่ยวเขาใหญ่ รีสอร์ทเขาใหญ่มีกิจกรรม   ฟาร์มแกะเขาใหญ่ ฟาร์มแกะ กิจกรรมเขาใหญ่ ฟาร์มเห็ดเขาใหญ่ ที่เที่ยวแนะนำเขาใหญ่ แนะนำที่เที่ยวเขาใหญ่ รีสอร์ทเขาใหญ่มีกิจกรรม ฟาร์มแกะเขาใหญ่ ฟาร์มแกะ กิจกรรมเขาใหญ่ ฟาร์มเห็ดเขาใหญ่ ที่เที่ยวแนะนำเขาใหญ่ แนะนำที่เที่ยวเขาใหญ่ รีสอร์ทเขาใหญ่มีกิจกรรม
 
กิจกรรมเขาใหญ่ ที่พักมีกิจกรรมสำหรับครอบครัว กิจกรรมสำหรับเด็ก พาลูกเที่ยว ที่เที่ยวปิดเทอม ที่เที่ยวปีใหม่ ที่เที่ยวสำหรับครอบครัว ที่เที่ยวสำหรับเด็ก พาลูกเที่ยวเขาใหญ่ ปากช่อง ที่พักเขาใหญ่ รีสอร์ทเขาใหญ่ ฟาร์มแกะเขาใหญ่
 
  - กิจกรรมสำหรับครอบครัว   - กิจกรรมสำหรับองค์กร   - ที่เที่ยวเขาใหญ่แนะนำ
  - กิจกรรมสำหรับเด็ก พาลูกเที่ยว   - กิจกรรม CSR เขาใหญ่   - ค่ายปิดเทอม
  - แนะนำที่เที่ยวเขาใหญ่เปิดใหม่   - ค่ายเยาวชน   - ที่พักที่มีกิจกรรมสำหรับครอบครัว
  - แนะนำที่เที่ยวสำหรับครอบครัว   - ที่พักที่มีกิจกรรมสำหรับเด็ก   - เที่ยว เล่น เชิงเกษตร เขาใหญ่
  - ที่เที่ยวธรรมชาติ   - แหล่งเรียนรู้ เขาใหญ่   - แนะนำ ที่เที่ยวปีใหม่
 

เขาใหญ่ ฟาร์ม วิลเลจ ที่เที่ยว แนะนำ เขาใหญ่
แนะนำ ที่ เที่ยวเขาใหญ่ ปากช่อง ที่เที่ยว ท่องเที่ยว กิจกรรมเขาใหญ่ ฟาร์มทัวร์ เที่ยวเล่น เชิงเกษตร
ทัวร์ศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตร เขาใหญ่ ปากช่อง

ชมฟาร์มแกะเขาใหญ่ สัมผัสความน่ารัก ของเหล่าแกะน้อย ในฟาร์มแกะเขาใหญ่ แนะนำที่เที่ยวเขาใหญ่ แห่งใหม่
ป้อนหญ้า ป้อนนม ในฟาร์มแกะเขาใหญ่ ฟาร์มทัวร์ เที่ยว ไร่สตอเบอรี่ เขาใหญ่ เที่ยวฟาร์มเห็ดเขาใหญ่ เก็บเห็ดสดๆ ที่นี่ที่เดียว!!
และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ ทำเทียนสมุนไพร กิจกรรม ทำสบู่ แชมพูจากธรรมชาติ Workshop ให้ความรู้ และ night farm tour

พร้อมกิจกรรม ผจญภัย14ชนิด อาทิ กิจกรรม เอทีวี กิจกรรม เพนท์บอล ห้องประชุมสัมมนา ลานจัดเลี้ยง
การแสดงคาวบอย วอร์คแรลลี่ 20 ฐาน ใกล้ที่เที่ยวร้านอาหารแนะนำ ภายในมีศูนย์สัมมนา พร้อมวิทยากรรับจัด ค่ายฝึกอบรม
ศูนย์กีฬา สระว่ายน้ำ แหล่งเรียนรู้ดูงาน เมืองคาวบอย ใกล้สนามกอล์ฟ และอุทธยานแห่งชาติเขาใหญ่
เพรียบพร้อมด้วย โซน สุพีเรีย เมืองคาวบอย พักได้ 2-6 ท่าน แบบบูติก วิลล่า แบบเต้นท์ กระโจม แบบบ้านพัก 10-80 ท่าน
อิ่มอร่อยกับอาหารเสิศรส ที่ห้องอาหาร สไตล์คันทรี่ และสนุกกับ กิจกรรม เขาใหญ่ สุดมันส์ 14 ชนิด พร้อมรองรับ กลุ่ม พักผ่อน
ที่ ท่องเที่ยวประจำปี ที่ท่องเที่ยวเขาใหญ่ จัดงาน Cowboy Night Party สัมมนา ประชุม Walk Rally Team Building
ฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ค่ายเยาวชน ค่ายภาษา ค่ายฤดูร้อน ค่ายผจญภัย แอดเวนเจอร์ เขาใหญ่
ที่จัดกิจกรรมสันทนาการ จัดงาน Thank you ปาร์ตี้ ขอบคุณลูกค้า สถานที่จัดสัมมนา สถานที่จัดwalk rally เขาใหญ่

เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ khaoyaifarmvillage กิจกรรมเขาใหญ่ ที่เที่ยวแนะนำเขาใหญ่ แนะนำที่เที่ยวเขาใหญ่ ฟาร์มเห็ดเขาใหญ่ ร้านอาหารเขาใหญ่

 
เขาใหญ่ ฟาร์ม วิลเลจ
Contact :
16 หมู่ 7 ถ.นิคมลำตะคอง ต.ขนงพระ
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
Hotline : 093-3190931-2
email : sale@khaoyaifarmvillage.com